Dla dorosłych

ANGIELSKI NIEMIECKI WŁOSKI HISZPAŃSKI FRANCUSKI

Poziom zaawansowania: A0 - C2 (wg. ujednoliconych standardów europejskich)

 

  • KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO METODĄ CALLANA - Kurs odpowiedni dla wszystkich osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności konwersacji w języku angielskim oraz przełamać barierę w swobodnym komunikowaniu się. Metoda zakłada duży nacisk na mówienie oraz słuchanie w języku angielskim. Oferta cenowa i opis Metody Callana na: http://cjoeuro.pl/callan 
  • KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO METODĄ BEPOŚREDNIĄ - DIREKTE METHODE - Kurs odpowiedni dla wszystkich osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności konwersacji w języku niemieckim oraz przełamać barierę w swobodnym komunikowaniu się. Metoda zakłada duży nacisk na mówienie oraz słuchanie w języku niemieckim. Oferta cenowa oraz opis metody na: http://cjoeuro.pl/direktemethode

  • KURS JĘZYKA OGÓLNEGO / STANDARDOWEGO - kurs odpowiedni dla osób chcących poznać język obcy ogólnie. Rozwija wszystkie zdolności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie, rozumienie tekstu, pisanie, praktyczne użycie języka. Kurs prowadzony jest w oparciu o podręcznik przystosowany do danego poziomu zaawansowania. Podczas zajęć kursanci zapoznają się również z kulturą i obyczajami panującymi w kraju języka nauczanego. Jest to uniwersalny kurs języka, najczęściej wybierany przez dorosłych.

  • KURS JĘZYKA W BRANŻY* (JĘZYK W BIZNESIE,  BIURZE, PRAWIE, ADMINISTRACJI, EKONOMII, RACHUNKOWOŚCI, MARKETINGU, FINANSACH, BANKOWOŚCI, TECHNOLOGII,  MEDYCYNIE itd.)  - Kurs dla osób chcących zapoznać się z językiem typowym dla środowiska danej branży. Celem kursu jest rozwinięcie takich umiejętności jak : znajomość słownictwa branżowego, umiejętność posługiwania się językiem w sytuacjach typowych dla danej branży (np. przy branży biznesowej : zawieranie umów, kontraktów, prowadzenie negocjacji i rozmów biznesowych itd.). Kurs odpowiedni dla osób mających przynajmniej średniozaawansowany stopień znajomości języka. 

  • KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH* : PTE GENERAL (Egzamin zdawany w siedzibie szkoły w ramach statusu Certyfikowanego Centrum Egzaminacyjnego PTE GENERAL- Pearson Test of English General - oferta cenowa i więcej informacji o egzaminach PTE GENERAL na:http://cjoeuro.pl/kursy-pte), FCE, CAE, CPE, BEC, ZD, DALF, DELF , CELI, CILS - Kurs odpowiedni dla osób chcących zdobyć międzynarodowy certyfikat językowy . Do zdania powyższych  egzaminów kursanci przygotowywani są głównie w oparciu o zestawy przykładowych testów pojawiających się na egzaminach w latach ubiegłych jak i również podręczniki ukierunkowane na konkretny rodzaj egzaminu.
  • KURS DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY ZA GRANICĘ - Kurs odpowiedni dla osób chcących zapoznać się ze słownictwem, zwrotami i wyrażeniami adekwatnymi do rodzaju pracy, który będą wykonywać. W tego typu kursie największy nacisk kładziony jest na komunikację jak i również umiejętności posługiwania się językiem w sytuacjach typowych dla danego rodzaju pracy . Kurs ma na celu rozwinięcie języka branżowego np. języka technicznego w budownictwie , medycznego, w służbie zdrowia bądź opiece nad chorymi, gastronomicznego przy pracy w restauracjach, hotelach itp.
  • KURS KONWERSACYJNY/ KURS JĘZYKA W TURYSTYCE -Kurs mający na celu rozwinięcie zdolności komunikacji i umiejętności swobodnej rozmowy oraz reagowania na sytuacje z życia wzięte w języku obcym. W tego typu kursie największy nacisk kładziony jest na mówienie i słuchanie. Podczas kursu uczniowie często korzystają z nagrań audio i video ukazujących obcokrajowców w sytuacjach codziennych. Kurs odpowiedni jest dla osób podróżujących, chcących porozumieć się w języku obcym zagranicą. Po takim przygotowaniu uczeń nabiera lekkości mówienia i przestaje się obawiać konwersacji w języku obcym.

 

Liczba godzin w tygodniuPrzybliżona liczba godzin w roku szkolnymGrupa 4 - 8 osóbGrupa 2 - 3 osoby*TRYB INTENSYWNY

1 x 2 godz

1 godz = 45 min

80

Rata Miesięczna

149,00 / 169,00**

Rata Miesięczna

179,00 / 199,00**

Zajęcia 4x45 min w tygodniu

Około 160 godzin w roku

Cena kursu intensywnego to podwojona cena kursu trybem normalnym

Opłata za Semestr***

745,00 / 845,00

Opłata za Semestr***

895,00 / 995,00


     *  dopłata do grupy zamkniętej-2 osobowej  + 60,00 zł miesięcznie od 1 osoby

   **  ceny dla kursów języka w branży i przygotowujących do egzaminów certyfikowanych

*** przy wpłacie za semestr RABAT 5%

 

paso_a_paso_A1 74510151_0_202x_TRS_scale 43511 Caffe_italia_1_allievo
practice_test.jpg_150 expert.jpg_150 9781408267165 150 obraz1_150