Kursy przygotowujące do egzaminu PTE GENERAL

 

 

Kurs przygotowujący do zdania egzaminu PTE GENERAL- Pearson Test of English General oraz uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego z oznaczeniem EDEXCEL. Centrum Języków Obcych EURO jako Certyfikowane Centrum Egzaminacyjne PTE przeprowadza egzaminy na miejscu, w szkole, wg. procedur oraz terminów PTE.

Więcej o kursie na : http://pearson.pl/pte-general/o-pte-general


Przystępność egzaminu PTE GENERAL

Czym egzaminy PTE General różnią się od innych egzaminów?

   - brak części gramatycznej
   - znajomość gramatyki weryfikowana jest w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych
   - skoncentrowane są na sytuacjach autentycznych z życia codziennego niż na struktury gramatyczne czy konkretnego słownictwa
   - przygotowując się do egzaminów można korzystać z szerokiej gamy podręczników do nauki języka angielskiego
   - kandydaci otrzymują certyfikat od największej instytucji egzaminacyjnej w UK – Edexcel, Pearson Company


Uznawalność egzaminu PTE GENERAL

Egzaminy PTE General uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

Egzaminy PTE w Polsce :

-zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)

-są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku

-są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego

 

 

 

Liczba godzin w tygodniuPrzybliżona liczba godzin w roku szkolnymGrupa 4 - 8 osóbGrupa 2 - 3 osoby*TRYB INTENSYWNY

1 x 2 godz

1 godz = 45 min

80

Rata Miesięczna

159,00

Rata Miesięczna

189,00

Zajęcia 4x45 min w tygodniu

Około 160 godzin w roku

Cena kursu intensywnego to podwojona cena kursu trybem normalnym

Opłata za Semestr**

795,00

Opłata za Semestr**

945,00


     *  dopłata do grupy zamkniętej-2 osobowej  + 60,00 zł miesięcznie od 1 osoby

   **  przy wpłacie za semestr RABAT 5%

 

Terminy zajęć: Do ustalenia, możliwość weekendowego trybu zajęć

Koszt egzaminu: Zależny od kursu funta brytyjskiego, w granicach 500- 550 PLN zł