Kursy przygotowujące do egzaminu PTE GENERAL

 

 

Kurs przygotowujący do zdania egzaminu PTE GENERAL- Pearson Test of English General oraz uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego z oznaczeniem EDEXCEL. Centrum Języków Obcych EURO jako Certyfikowane Centrum Egzaminacyjne PTE przeprowadza egzaminy na miejscu, w szkole, wg. procedur oraz terminów PTE.

Więcej o kursie na : http://pearson.pl/pte-general/o-pte-general


Przystępność egzaminu PTE GENERAL

Czym egzaminy PTE General różnią się od innych egzaminów?

   - brak części gramatycznej
   - znajomość gramatyki weryfikowana jest w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych
   - skoncentrowane są na sytuacjach autentycznych z życia codziennego niż na struktury gramatyczne czy konkretnego słownictwa
   - przygotowując się do egzaminów można korzystać z szerokiej gamy podręczników do nauki języka angielskiego
   - kandydaci otrzymują certyfikat od największej instytucji egzaminacyjnej w UK – Edexcel, Pearson Company


Egzamin PTE GENERAL (pierwotnie London Test of English).  jako międzynarodowy, kompetencyjny egzamin,  został wprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną Uniwersytetu Londyńskiego już w 1982 roku . Na rynku polskim funkcjonuje od kilku lat, śmiało konkurując z innymi egzaminami tego typu, jak choćby Cambridge FCE, CAE czy CPE.  PTE to marka egzaminacyjna, za sukces której odpowiada EDEXCEL – instytucja w Wielkiej Brytanii odpowiedzialna za przygotowanie i weryfikację egzaminów w brytyjskich szkołach, m.in. GCSE.  Egzaminy PTE skierowane są do tych osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, a jego znajomość jest istotnym elementem codziennej pracy lub nauki.

Z tego też względu zadania egzaminacyjne zawierają elementy codziennych sytuacji komunikacyjnych, fragmenty nagrań z radia lub telewizji czy tekstów prasowych. Fakt, iż zadania odzwierciedlają otaczającą rzeczywistość, sprawia, że egzamin będzie idealnym rozwiązaniem dla osoby czynnej zawodowo, która używa języka angielskiego w sytuacjach zawodowych, chcącej sprawdzić swój angielski specjalistyczny, jak również studenta czy kandydata na studia, który poznaje świat akademicki. Innymi słowy, stanowią  ,,przepustkę” do anglojęzycznego globalnego społeczeństwa. Sama formuła jest bardziej przyjazna dla zdającego. Egzamin składa się bowiem z części pisemnej sprawdzającej umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz pisania w języku angielskim, nie posiada natomiast odrębnej części gramatycznej (use of English), która często jest zmorą kandydatów. Poprawność gramatyczna jest weryfikowana „pośrednio”, w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych.

 

Oceniane przez niezależnych egzaminatorów certyfikaty PTE są uznawane w prawie 50 krajach przez władze oświatowe, pracodawców czy renomowane krajowe uczelnie, takie jak m.in. Politechnika Warszawska czy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Egzamin PTE posiada aż 6 poziomów i można przystąpić do niego trzy razy w roku (sesje egzaminacyjne odbywają się w maju, czerwcu oraz grudniu). Co istotne, PTE General Level 3 ma w Polsce status egzaminu państwowego i jako jedyny upoważnia w naszym kraju do nauczania języka angielskiego w przedszkolach. Dlatego też, jeśli szukasz potwierdzenia swoich umiejętności językowych, którego nie trzeba regularnie odnawiać, wybierz egzaminy PTE!

W Polsce egzaminy PTE:

  • są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 r.– Dz.U.218, poz. 1965);
  • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011 r. (Dz.U. 204, poz. 1200).
  • stanowią potwierdzenie kwalifikacji językowych osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego i są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku); osoby chcące nauczać angielskiego w przedszkolu będą musiały wykazać się znajomością języka na poziomie B2. Jednym z egzaminów akredytowanych przez MEN potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B2 jest Pearson Test of English (PTE General), poziom 3 z ocenami pass, merit lub distinction (Rozporządzenie MEN z 20 czerwca 2013 r).

 

Skala ocen:

Oceny łączone przyznawane za część pisemną i ustna egzaminu to:

  • Wyróżnienie (Distinction, 70 – 100%)
  • Osiągnięcie (Merit, 60 – 69%)
  • Zaliczony (Pass, 50 – 59%)
  • Niezaliczony (Fail)

 

 

 

Liczba godzin w tygodniuPrzybliżona liczba godzin w roku szkolnymGrupa 4 - 8 osóbGrupa 2 - 3 osoby*TRYB INTENSYWNY

1 x 2 godz

1 godz = 45 min

80

Rata Miesięczna

159,00

Rata Miesięczna

189,00

Zajęcia 4x45 min w tygodniu

Około 160 godzin w roku

Cena kursu intensywnego to podwojona cena kursu trybem normalnym

Opłata za Semestr**

795,00

Opłata za Semestr**

945,00


     *  dopłata do grupy zamkniętej-2 osobowej  + 60,00 zł miesięcznie od 1 osoby

   **  przy wpłacie za semestr RABAT 5%

 

Terminy zajęć: Do ustalenia, możliwość weekendowego trybu zajęć

Koszt egzaminu: Zależny od kursu funta brytyjskiego, w granicach 500- 550 PLN zł