O szkole

O NAS
Centrum Języków Obcych EURO istnieje od 1999 roku i od tamtej pory cieszy się uznaniem i sympatią swych uczniów uczęszczających na kursy chętnie i wynoszących z nich dużą wiedzę w zakresie użyteczności języka,  jak i umiejętności posługiwania się w nim w sytuacjach codziennych. Nauczamy na wszystkich poziomach zaawansowania, określając je systemem kształcenia wg. ujednoliconych standardów europejskich począwszy od  A0  do C2. W 2008 roku Centrum uzyskało status Instytucji Szkoleniowej z pełnymi uprawnieniami do organizowania szkoleń językowych wszystkich typów (m.in . tych dofinansowanych przez EFS). Ciągle się rozwijamy,  wprowadzając nowatorskie metody nauczania języków obcych , podnosimystandardy i rozszerzamy ofertę językową. Jako jedyni w Namysłowie  uczymy języków metodami bezpośrednimi : angielskiego METODĄ CALLANA, a niemieckiego metodą DIREKTE METHODE. Również tylko u nas angielski dla przedszkolaków Metodą KRAINA BAŚNI, a dla starszych dzieci nauka wg. unikalnego, autorskiego  bloku programowego EURO KIDS ACADEMY.

 

PATRONAT WYDAWNICTWA PEARSON oraz CENTRUM EGZAMINACYJNE PTE GENERAL

Od 2008 roku nasza szkoła  jako jedna z nielicznych w województwie opolskim  działa pod Patronatem wydawnictwa Pearson. Wydawnictwo sprawuje pieczę nad metodyką nauczania w naszej szkole, jednocześnie zaopatrując wszystkich naszych uczniów języka angielskiego, w nowoczesne podręczniki oraz multimedialne narzędzia do nauczania języków obcych takie jak chociażby tablice interaktywne. W 2015 roku uzyskaliśmy tytuł CERTYFIKOWANEGO CENTRUM EGZAMINACYJNEGO PTE GENERAL, uzyskując tym samym uprawnienia do przeprowadzania tych międzynarodowych egzaminów jako jedna z dwóch szkól na Opolszczyźnie.

LOKALIZACJA 

Siedziba naszej szkoły położona jest w Namysłowie,  przy ul. Reymonta 10,  na osiedlu mieszkalnym, na parterze pięciokondygnacyjnego bloku. Dogodne położenie w pobliżu przedszkoli, gimnazjum i szkoły podstawowej, sprzyja bezproblemowemu docieraniu na zajęcia, nawet naszym najmłodszym uczniom.

 

LEKTORZY

Kursy prowadzone są przez kadrę doświadczonych lektorów – absolwentów filologii obcych, native speaker’ów, lub posiadaczy  renomowanych, międzynarodowych certyfikatów językowych, mogących pochwalić się doskonałymi rezultatami w nauczaniu już od wielu  lat. Lektorzy naszej szkoły wciąż poszerzają swoje kwalifikacje, biorąc udział w studiach podyplomowych, w szkoleniach, warsztatach metodycznych itp. To osoby sumienne, pracowite i obowiązkowe, wkładające w nauczanie całe swoje  serce . Kochają i potrafią nauczać,  a ta praca to ich pasja.

 

WYPOSAŻENIE CENTRUM

W siedzibie naszej szkoły  Słuchacze mogą doskonalić swoją wiedzę z języka za pomocą czegoś więcej niż podręcznik, ponieważ  dysponujemy nowoczesnym sprzętem i środkami wspomagającymi naukę języków obcych (tablicą interaktywną, multimedialnymi rzutnikami, stałym dostępem do internetu (WiFi , który w obecnej dobie jest niezwykle ważnym narzędziem dydaktycznym w nauce języków obcych), możliwością wykorzystywania najnowszych programów multimedialnych, ciągle świeżych i aktualnych gazet i czasopism dostarczanych nam z Wielkiej Brytanii oraz innych krajów, fachowych czasopism językowych, plansz, gier edukacyjnych) oraz BIBLIOTEKĄ JĘZYKOWĄ  zawierającą w sobie nie tylko szeroką ofertę podręczników znanych i cenionych wydawnictw językowych, ale także duży wybór anglojęzycznej literatury pięknej, albumów i słowników. W kąciku cichej nauki oferujemy zawsze aktualne czasopisma obcojęzyczne dostarczone przez zaprzyjaźnionych gości oraz NATIVE SPEAKER’ÓW, którzy chętnie zatrzymują się u nas na dłużej prowadząc zajęcia i warsztaty tematyczne.

 

METODYKA

Jako jedyna szkoła w okolicy,  stosujemy AGILE METHODOLOGY, czyli  „metodykę żywą”  , polegającą  na intuicyjnym dostosowaniu się  nauczyciela do konkretnych potrzeb każdego ucznia/ grupy, bez ciągłego poruszania się utartymi, zaplanowanymi wcześniej schematami. Ta nowoczesna metoda nauczania języków obcych, pozwala spersonalizować ścieżkę nauczania pod potrzeby ucznia i rozwinąć w nim to, co w nim najlepsze , a jednocześnie sprytnie dotrzeć do tych elementów, które wymagają nieco większego nakładu pracy. Ponadto,  na naszych zajęciach stosujemy bezpośrednią metodę komunikacji, gdzie główny nacisk kładziony jest na praktyczne użycie języka, gdyż od zawsze naszą misją jest NAUCZYĆ MÓWIĆ W JĘZYKU OBCYM!  METODA CALLANA, DIREKTE METHODE,  METODA  KRAINA BAŚNI, czy unikalny blok programowy EURO KIDS ACADEMto tylko niektóre ze stosowanych przez nas schematów nauczania. Dokładny opis metodyki stosowanej w naszej szkole dostępny jest do wglądu w Sekretariacie.

 

KONTROLA  NAD POSTĘPAMI  W NAUCE

Przez cały okres kursu lektorzy czuwają nad postępami Słuchaczy, motywują do nauki, pomagają w rozwiązywaniu problemów językowych. Na zakończenie każdego semestru (styczeń i czerwiec) uczestnicy piszą test sprawdzający. Osiągnięte wyniki w nauce, 85% frekwencji oraz pozytywne zaliczony test końcowy są podstawą do otrzymania EUROPEJSKIEGO CERTYFIKATU UKOŃCZENIA KURSU JĘZYKOWEGO. Liczne hospitacje zajęć przez metodyka szkoły dowodzą, iż bardzo dbamy o jak najwyższą jakość nauczania w naszej szkole.

 

WYDARZENIA, ATRAKCJE, ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia w naszej szkole nie ograniczają się tylko do zajęć w swojej grupie. Dla naszych dzieci i młodzieży organizujemy szereg dodatkowych atrakcji. Są nimi między innymi olimpiady i konkursy językowe, tematyczne festyny z okazji świąt danego kraju, np. DNI KULTURY BRYTYJSKIEJ/ WŁOSKIEJ/ HISZPAŃSKIEJ itd., zabawy: Halloween,  Christmas Party, zabawa z okazji Dnia Dziecka. Wręczamy tytuły SUPER STUDENTA oraz przyznajemy DYPLOMY  PRZYJACIÓŁ SZKOŁY. Dla młodzieży starszej i dorosłych proponujemy warsztaty tematyczne podczas których nasi uczniowie mają okazję poznać elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych (często prowadzonych przez współpracujących z nami native speaker’ów), spotkania z herbatką  FIVE O’CLOCK TEA,  tygodnie kulturowe, spotkania i wieczorki tematyczne oraz BEZPŁATNE WARSZTATY GRAMATYCZNE! Miło nam dodać, iż już od lat,  jesteśmy zapraszani jako sponsor oraz Jury konkursów z tematyką języków obcych w tle, organizowanych przez okoliczne szkoły publiczne.