ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2023/24 GRUP EURO

W dniach 10-14 czerwca odbędą się ostatnie zajęcia dla grup EURO KIDS/JUNIORS/TEENS oraz grup dorosłych z omówieniem wyników końcoworocznych testów posemestralnych oraz rozdaniem certyfikatów i dyplomów ukończenia kursów.