Jak uczymy?

Nauka języków odbywa się w sposób dynamiczny i ciekawy. Stosując metodę komunikacyjną główny nacisk kładziemy na praktyczne używanie języka, co przydatne jest podczas wyjazdów za granicę , w pracy czy sytuacjach codziennych. Nieco inna metodę stosujemy nauczając w grupach przygotowujących do egzaminów językowych.

Dokładny opis metodyki stosowanej w CJO EURO do wglądu w sekretariacie.

Klasyfikacja do grup – Osoby, które już uczyły się języka,  kwalifikowane są do danej grupy na postawie testu leksykalno-gramatycznego, bądź krótkiej rozmowy kwalifikacyjnej. Po ustaleniu poziomu zaawansowania słuchacz wybiera dogodny dla siebie rodzaj kursu oraz dni i godziny zajęć. Osoby początkujące kwalifikowane są do grup rozpoczynających naukę języka od podstaw. Słuchacze kontynuujący naukę w CJO EURO od nowego roku szkolnego, przechodzą na kolejny poziom zaawansowania wraz ze swoja grupą.

Testy sprawdzające – Przez cały okres kursu lektorzy czuwają nad postępami słuchaczy, motywują do nauki, pomagają w rozwiązywaniu problemów językowych. Na zakończenie każdego semestru ( styczeń i czerwiec)  uczestnicy piszą test sprawdzający osiągnięte wyniki w nauce.

Opłata za wszystkie rodzaje kursów obejmuje :

  • PODRĘCZNIK
  • BEZPŁATNE WARSZTATY GRAMATYCZNE
  • Dodatkowe materiały do nauki 
  • Dostęp do komputerowych programów multimedialnych
  • Bezpłatne konsultacje z lektorem przed lub po zajęciach
  • Korzystanie z biblioteki szkoły
  • Warsztaty i imprezy tematyczne
  • Europejski Certyfikat ukończenia kursu