Angielski
Hiszpański
Niemiecki
Włoski

Kurs: dla wyjeżdżających do pracy za granicę, języka w branży, o tematyce „na życzenie”

KURS DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY ZA GRANICĘ – Kurs odpowiedni dla osób chcących zapoznać się ze słownictwem, zwrotami i wyrażeniami adekwatnymi do rodzaju pracy, który będą wykonywać. W tego typu kursie największy nacisk kładziony jest na komunikację jak i również umiejętności posługiwania się językiem w sytuacjach typowych dla danego rodzaju pracy . Kurs ma na celu rozwinięcie języka branżowego np. języka technicznego w budownictwie , medycznego, w służbie zdrowia bądź opiece nad chorymi, gastronomicznego przy pracy w restauracjach, hotelach itp.

KURS JĘZYKA W BRANŻY* (JĘZYK W BIZNESIE,  BIURZE, PRAWIE, ADMINISTRACJI, EKONOMII, RACHUNKOWOŚCI, MARKETINGU, FINANSACH, BANKOWOŚCI, TECHNOLOGII,  MEDYCYNIE itd.)  – Kurs dla osób chcących zapoznać się z językiem typowym dla środowiska danej branży. Celem kursu jest rozwinięcie takich umiejętności jak : znajomość słownictwa branżowego, umiejętność posługiwania się językiem w sytuacjach typowych dla danej branży (np. przy branży biznesowej : zawieranie umów, kontraktów, prowadzenie negocjacji i rozmów biznesowych itd.). Kurs odpowiedni dla osób mających przynajmniej średniozaawansowany stopień znajomości języka. 

KURS O TEMATYCE „NA ŻYCZENIE”