Angielski

Poziom zaawansowania: do A2+

Kurs dla dzieci EURO KIDS – BIG SCIENCE metodą CLIL (4 – 6 klasa szkoły podstawowej)

To kurs dla szkolnych prymusów z języka angielskiego, dla których standardowy model nauczania to za mało, aby rozwijać ich szerokie światopoglądy w języku angielskim.

Kurs prowadzony jest w oparciu o podręczniki BIG SCIENCE Wydawnictwa Pearson, które zapoznają ucznia ze światem dookoła niego w języku angielskim poprzez takie elementy nauki jak
przyroda, biologia, chemia, ekologia, historia, , fizyka, astronomia, matematyka itd.

Stosowana na zajęciach  Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Istotne cechy tej metody to: systematyczna praca w grupie, dobór ćwiczeń uwzględniających różne typy inteligencji uczniów, nauka poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie źródeł i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego, słownictwo przydatne na lekcji CLIL, użycie języka obcego i rodzimego w nauczaniu zintegrowanym. Podczas zajęć stosować można różne formy: nauczanie w grupie, praca w grupach roboczych, warsztaty i prezentacje video, muzyki i obrazów.

Zajęcia mają przede wszystkim charakter ćwiczeniowy, warsztatowy, co pozwala na praktyczne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej. W tej metodzie uczeń skoncentrowany jest na pozyskiwaniu merytorycznych informacji wykorzystując swoje umiejętności językowe.

Więcej o podręcznikach BIG SCIENCE i metodzie CLIL