Niemiecki

Poziom zaawansowania: A0-B2

Konwersacyjny kurs dla dorosłych i młodzieży / Direkte Methode

Język niemiecki metodą bezpośrednią – DIREKTE METHODE

Przełam bariery w mówieniu w języku niemieckim, rozwiń komunikację, ucz się lekko i przyjemnie poprzez słuchanie i powtarzanie !

Direkte Methode czyli Metoda Bezpośrednia nauczania języka niemieckiego gwarantuje szybkie postępy w nauce poprzez bezpośredni kontakt lektora z kursantem. Podczas zajęć nacisk położony jest na mównie „żywym” językiem w naturalnych sytuacjach. Lektor zadaje liczne pytania, na które kursanci odpowiadają zawsze całym zdaniem, ćwicząc w ten sposób trudną sztukę mówienia w języku obcym. Taki sposób odpowiadania pomaga kursantowi w automatycznym przyswajaniu zasad poprawnego mówienia, bez konieczności poznawania szczegółowo zasad gramatycznych, jak i w łatwiejszym przyswajaniu słownictwa.

Autorami podręczników do Direkte Methode są egzaminatorzy Instytutu im. Goethego i metodycy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podręczniki obejmują słownictwo i zasady gramatyczne niezbędne do zdania egzaminu Zentrale Mittelstuffenprufung (poziom C1). Nowatorski układ podręcznika ułatwia powtarzanie materiału, a równocześnie nie rozprasza zbędnymi elemetami graficznymi. Podręczniki obejmują 5500 słów w zastosowaniu we wszytkich konstrukcjach gramatycznych, co pozwala na swobodną komunikację w języku niemieckim.

Zajęcia prowadzone są zawsze według tej samej struktury: najpierw przeprowadzane jest powtórzenie, a następnie wprowadzany nowy materiał. Całość symuluje mini-dialog: lektor zadaje pytanie – kursant udziela odpowiedzi. Wszystkie nowo wprowadzane słowa są tłumaczone na język polski i powtarzane przez każdego uczestnika kursu, zanim zostaną użyte w pytaniach.