Hiszpański

Kurs przygotowujący do zdania egzaminu 8-klasisty

NOWOŚĆ!

Dla 7 i 8 klasistów – przygotowujący do zdania egzaminu z języka hiszpańskiego zakończającego naukę w szkole podstawowej nowego typu!

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO ZDANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Kurs dla młodzieży z 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, mający za zadanie przygotowanie do zdania EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO. Podczas kursu uczniowie pracują na specjalnych podręcznikach kursowych stworzonych do nauczania pod kontem w/w egzaminu. Rozwiązują przykładowe testy egzaminacyjne i wykonują szereg zadań i ćwiczeń mających na celu sprawdzenie ich wiadomości przed przystąpieniem do egzaminu.


PO TAKIM PRZYGOTOWANIU WYSOKIE NOTY Z EGZAMINU TO JUŻ TYLKO FORMALNOŚĆ!