Angielski

Poziom zaawansowania: A0-B2

Kwalifikujący kurs języka angielskiego dla nauczycieli, przygotowujący do zdania egzaminu PTE GENERAL

Kwalifikujący kurs języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli, w ramach przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym

Kurs ma na celu przygotowanie do zdobycia odpowiednich kwalifikacji do wczesnego nauczania języka angielskiego w przedszkolu, potwierdzonych wymaganym przez MEN certyfikatem (Pearson Test of English General – PTE General), a tym samym nabycia pełnych kwalifikacji do prowadzenia zajęć z tego zakresu na wymaganym poziomie B2, wg. standaryzacji poziomów zaawansowania znajomości języka Rady Europy. Dodatkowo, poza niezbędnymi elementami składającymi się na przygotowanie do zdania w/w egzaminu, kurs zawierać będzie moduły leksykalno-tematyczne obracające się w środowisku życia przedszkolnego oraz świata dziecięcego.

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 

Rozporządzenie MEN z dn. 30 maja 2014 roku wprowadza bezpłatną obowiązkową edukację językową do przedszkoli, a nauczycielom wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej daje możliwość uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego.

Kto będzie uczył angielskiego w przedszkolach?

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Rozporządzenie MEN z 30 maja 2014r., począwszy od września 2017r. języka angielskiego w przedszkolach będą mogły uczyć następujące osoby:

-nauczyciele wychowania przedszkolnego posiadający kwalifikacje do nauczania języka angielskiego,
-filologowie, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne,
-absolwenci nauczycielskich kolegiów języków obcych posiadający kwalifikacje do pracy w przedszkolach.

Jakie kwalifikacje powinien uzyskać nauczyciel wychowania przedszkolnego, aby móc nauczać języka angielskiego w przedszkolu?

Warunkiem zdobycia kwalifikacji przez nauczycieli wychowania przedszkolnego do nauczania języka angielskiego jest:
potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2, ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego.

W jaki sposób można potwierdzić umiejętności językowe?

Jednym z egzaminów potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B2 jest Pearson Test of English General (PTE General), poziom 3 z ocenami pass, merit lub distinction (Rozporządzenie MEN z 17 kwietnia 2012r.). Do testu tego już od września 2015 roku przygotowywać i egzaminować będzie między innymi Centrum Języków Obcych EURO w Namysłowie, które jako Certyfikowany Ośrodek Egzaminacyjny PTE GENERAL, ma uprawnienia do przeprowadzania testu na miejscu, w siedzibie szkoły.

W jaki sposób można zdobyć kwalifikacje z zakresu metodyki nauczania?

Sprawdzonym sposobem uzyskania kwalifikacji w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego, organizowanego przez regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli.

Ile czasu mają nauczyciele wychowania przedszkolnego na uzyskanie wymaganych kwalifikacji?
Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje okres przejściowy – do 31 sierpnia 2020r., który pozwoli nauczycielom na zdobycie pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i wymagane ustawowo certyfikaty

Sesje egzaminacyjne PTE GENERAL

Kandydaci mogą przystąpić do egzaminu PTE General 3 razy w roku w miesiącach: MAJ, CZERWIEC , GRUDZIEŃ

Przystępność egzaminu PTE GENERAL

Czym egzaminy PTE General różnią się od innych egzaminów?

✔ brak części gramatycznej
✔ znajomość gramatyki weryfikowana jest w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych
✔ skoncentrowane są na sytuacjach autentycznych z życia codziennego niż na struktury gramatyczne czy konkretnego słownictwa
✔ przygotowując się do egzaminów można korzystać z szerokiej gamy podręczników do nauki języka angielskiego
✔ przygotowanie się do egzaminu nie wymaga uczestnictwa w konkretnym kursie języka angielskiego
✔ kandydaci otrzymują certyfikat od największej instytucji egzaminacyjnej w UK – Edexcel, Pearson Company

Oceny z Egzaminu PTE dające kwalifikacje do uczenia w przedszkolach:

PTE General Level 3

◾Pass: 50 or above
◾Merit: between 60 and 69
◾Distinction: 70 or above

Taki certyfikat otrzymuje się po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu

Koszt egzaminu: Zależny od kursu funta brytyjskiego, w granicach 500- 550 PLN zł