Metodyka

Poza licencjonowanymi metodami nauczania na których pracujemy, takich jak Metoda Teddy Eddie, Savvy Ed, czy Metoda Callana , naszymi codziennymi narzędziami prowadzenia zajęć są poniższe metody:

  • Metoda AGILE
  • Metoda CLL i sugestopedia
  • Metoda Total Immersion
  • Metoda TPR
  • Metoda komunikacyjna
  • Metoda audiowizualna ( multimedialna )
  • Metoda audiolingwalna
  • Metoda rozwijania pamięci ikonicznej
  • Metoda CLIL

Opieka szkolnego Metodyka gwarantuje wszystkim Kursantom stałą kontrolę nad ich pracą , oraz pewność realizowania powyższych metod zgodnie z założeniami i szkolnego 'know how’.

Szczegółowe omówienie metod nauczania stosowanych w szkole , jak i ustalenie spersonalizowanej ścieżki nauczania dla Kursanta, omówienie jego drogi rozwoju w naszej szkole , jak i diagnoza językowa ( określenie poziomu znajomości języka przez Kursanta ) możliwe jest podczas bezpłatnego spotkania z naszym szkolnym Metodykiem, Panią mgr Agnieszką Macyszyn-Wejksznia, tel. 507 159 080.