Tłumaczenia

Biuro Tłumaczeń – Centrum Języków Obcych EURO wykonuje tłumaczenia zwykłe i przysięgłe z 55 języków, w tym tych najpopularniejszych :


Angielskiego
Niemieckiego
Francuskiego

Nasze tłumaczenia wykonywane są wyłącznie przez wykwalifikowanych tłumaczy – fachowców posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.  Staramy się o jak najszybsze wykonanie powierzonej usługi – w przypadku tłumaczeń expressowych nawet z dnia na dzień. Jednym za najpopuarniejszych tłumaczeń, które wykonujemy najczęściej, jest CV, które tłumaczymy w europejskim formacie, tj. EUROPASS. Cena już od 40 zł za stronę !